Цар Асен Офис

Тази сграда се използва като образователен център. Идеален за предназначението си – вътрешно разпределение и централно градско местоположение. Превъзходно място за цялостно и хармонично – интелектуално, емоционално, физическо и социално развитие.

    Description
  • Зает
  • -
  • -